tel. 22 350 69 49

Przepustka na Białoruś:

Do bezwizowego przekroczenia granicy potrzebne będą:

 • specjalna przepustka z kodem kreskowym (formularz zamówienia poniżej)
 • aktualny paszport
 • odpowiednia polisa ubezpieczeniowa (wystawia nasze biuro)

Aby otrzymać przepustkę na bezwizowy wjazd na terytorium Białorusi wystarczy wypełnić poniższy formularz. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 5h (od daty otrzymania zgłoszenia*). Przepusta może zostać zamówiona najwcześniej z terminem wyjazdu na następny dzień. Taką przepustkę należy zamówić dnia poprzedniego do godz. 13.00. *w godzinach pracy.

Cennik
- 90,00 PLN/os. z ubezpieczeniem do 3 dni pobytu.
- 99,00 PLN/os. z ubezpieczeniem do 7 dni pobytu.
- 109,00 PLN/os. z ubezpieczeniem do 15 dni pobytu.

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe wysyłane są drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania. Istnieje również opcja odbioru dokumentów osobiście w naszej recepcji.

Wszelkich informacji w sprawie ruchu bezwizowego udzielamy mailowo biuro@wizaszybko.pl lub pod numerami telefonów 22 350 69 49, 22 349 22 89,

Siedzibie naszego Biura w Warszawie ul. Miła 2 lokal 110

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!
Od 3 lipca b.r. została zniesiona obowiązkowa kwarantanna dla obywateli RP wracających z Białorusi i Rosji.

Białoruś bez Wizy, czyli podróż z przepustką. Nasze Biuro zapewnia kompleksową usługę takiego wyjazdu; załatwiamy przepustki oraz obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację wszelkich innych usług turystycznych np. noclegów, usług przewodnickich, transportu, itp.

Z dniem 10 listopada 2019 r. na jednej przepustce można już odwiedzić obwód grodzieński i brzeski. Te dwa regiony bezwizowe zostały połączone w jedną strefę bezwizową pod nazwą „Strefa bezwizowa Brześć – Grodno” i zasięg przepustki powiększony o następujące rejony obwodu grodzieńskiego:

– Rejon Bierestowicki
– Rejon Wołkowyski
– Rejon Woronowski
– Rejon Szczuczyński
– Rejon Lidzki
– Rejon Świsłocki

Wydłużony został też termin pobytu do 15 dni (proszę pamiętać o obowiązku zameldowania się po 5 dniach pobytu)

Dodano też dwa nowe przejścia na granicy z Białorusią:

Bobrowniki - Berestowice (Polska)
Salcininkai - Bieniakonie (Litwa)

W myśl nowych przepisów ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:
– drogowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi, Bobrowniki – Bierestowica, Połowce – Pieszczatka, Sławatycze-Domaczewo, Terespol – Brześć;

– kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz Terespol – Brześć; – wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim; – piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow;

– port lotniczy w Grodnie;
– port lotniczy w Brześciu;

Ruchem bezwizowym zostały objęte także 2 przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą: Priwałka – Raigardas na trasie Grodno – Druskienniki oraz Bieniakonie – Salcininkai na trasie Lida – Wilno.

WAŻNE: Pobyt bezwizowy w powyższych rejonach dotyczy wyłącznie wyjazdów indywidualnych. W przypadku grup zorganizowanych bezwizowo można przebywać na całych obszarach obwodu grodzieńskiego oraz obwodu brzeskiego.

Mapa obszarów objętych ruchem bezwizowym dla turystów indywidualnych oraz wyjazdów grupowych znajduje się poniżej.

Przepustka na bezwizowy wjazd na terytorium Białorusi jest dokumentem, wystawianym przez białoruskie firmy turystyczne, posiadające do tego specjalne uprawnienia. Przepustka, razem z polisą ubezpieczeniową, która jest obowiązkowa podczas podróży, umożliwia turyście pobyt na Białorusi do 15 dni, bez wklejanej wizy do paszportu.

Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego minimum 3 miesiące paszportu, specjalnej przepustki uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej SIGNAL IDUNA, TU EUROPA, AXA TUiR S.A. oraz odpowiedniej ilości środków finansowych (wystarczy karta bankowa). Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy także, iż pobyt powyżej 5 dni roboczych wymaga obowiązkowej rejestracji w miejscowym organie spraw wewnętrznych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować w drodze powrotnej nałożeniem przez funkcjonariuszy białoruskiej straży granicznej mandatu karnego.

Przejścia graniczne uwzględniające ruch bezwizowy:

1. Brześć i obwód brzeski:

 • Przejścia samochodowe: Brześć/Terespol, Domaczewo/Sławatycze, Piesczatka/Połowce
 • Przejścia kolejowe: Brześć/Terespol
 • Przejścia lotnicze: "Lotnisko Brześć"

2. Grodno (obwód grodzieński) i Park "Kanał Augustowski":

 • Przejścia samochodowe: Bruzgi/Kuźnica Białostocka, Prywałka/Rajgardas
 • Przejścia sezonowe: Lesnaja/Rudawka - piesze, wodne; Prywałka/Szwiandubre - wodne
 • Przejścia kolejowe: Grodno/Kuźnica Białostocka
 • Przejścia lotnicze: "Lotnisko Grodno"

Bezwizowy pobyt na terytorium Brześcia (obwód brzeski), Grodna (obwód grodzieński) i Parku "Kanał Augustowski" możliwy dla obywateli aż 77 państw świata.

Do bezwizowego przekroczenia granicy potrzebne będą:

 • specjalna przepustka z kodem kreskowym (formularz zamówienia poniżej)
 • aktualny paszport
 • odpowiednia polisa ubezpieczeniowa

Aby otrzymać przepustkę na bezwizowy wjazd na terytorium Białorusi wystarczy wypełnić poniższy formularz. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 3h (od daty otrzymania zgłoszenia*). Przepusta może zostać zamówiona najwcześniej z terminem wyjazdu na następny dzień. Taką przepustkę należy zamówić dnia poprzedniego do godz. 13.00. *w godzinach pracy.

Cennik
- 90,00 PLN/os. z ubezpieczeniem do 3 dni pobytu.
- 99,00 PLN/os. z ubezpieczeniem do 7 dni pobytu.
- 109,00 PLN/os. z ubezpieczeniem do 15 dni pobytu.

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe wysyłane są drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania. Istnieje również opcja odbioru dokumentów osobiście w naszej recepcji.

Wszelkich informacji w sprawie ruchu bezwizowego udzielamy pod numerami telefonów 22 350 69 49, 22 349 22 89,

Siedzibie naszego Biura w Warszawie ul. Miła 2 lokal 110

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!