tel. 22 350 69 49

Wymagane dokumenty - wiza do Białorusi:

Jakie dokumenty są wymagane w celu uzyskania wizy do Białorusi?

W zależności od rodzju wizy do Białorusi wymagane są różne dokumenty do przedłożenia w Konsulacie.

Dla każdej wizy, niezależnie od jej typu wymagane są obligatoryjnie:

 • Paszport ważny minimum trzy miesiące licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd na Białoruś, oraz posiadający co najmniej dwie czyste strony
 • Aktualna fotografia, wykonana nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego.Parametry fotografii: kolorowe zdjęcie na jasnym tle o wymiarach 3 x 4 cm, twarz z zamkniętymi ustami zajmująca 70-80% fotografii zwrócona prosto, bez nakrycia głowy (oprócz osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania lub tradycji narodowych, pod warunkiem, że z takim nakryciem głowy osoba aplikująca o wizę jest na zdjęciu w swoim paszporcie).
 • Ubezpieczenie, które można u nas zamówić w trakcie wypełniania formularza. Jeżeli posiadasz już własne ubezpieczeniewpisz jego nazwę w odpowiednią rubrykę kwestionariusza i polisę wyślij do nas razem z pozostałymi dokumentami.


Istnieją następujące typy wjazdowych wiz białoruskich:

WIZA TRANZYTOWA (TYP B)

Wiza tranzytowa stosowana jest do tranzytowego przejazdu przez terytorium Białorusi. Wydawana jest na okres mniej jednego roku i obowiązuje w ciągu dwóch dni od dnia wjazdu na obszar Białorusi. Wiza tego typu przewiduje wyjazd z kraju nie później dwóch dni od daty wjazdu.

WIZA KRÓTKOTERMINOWA (TYP C)

Wiza krótkoterminowa jest podstawowym rodzajem wiz wydawanych obywatelom zagranicznym, jeśli chodzi o studia, podróże biznesowe, turystykę, prywatne wizyty i inne cele. Okres ważności wizy tego typu jest ograniczony do 90 dni.

WIZA DŁUGOTERMINOWA (TYP D)

Wiza długoterminowa wydawana jest tylko w przypadkach, kiedy ogólny zaplanowany okres pobytu obcokrajowca na Białorusi stanowi ponad 90 dni (okres ważności wizy jest ograniczony jednym rokiem), stosowana jest dla podtrzymywania kontaktów handlowych, udziału w sportowych/kulturalnych wydarzeniach, realizacji działalności dziennikarskiej, a także w innych celach.

W zależności od ilości dopuszczonych wjazdów wizy dzielą się na:

 • jednokrotne (ich posiadacze mają prawo do jednokrotnego wjazdu, pobyt i wyjazd z Białorusi w okresie wskazanym w wizie wjazdowej, a także w ciągu całej liczby dni pobytu w kraju, która nie może przekraczać 90 dni)
 • dwukrotne (dają prawo do dwukrotnego wjazdu, pobyt i wjazd z Białorusi w okresie wskazanym w wizie wjazdowej, a także w ciągu wskazanej liczby dni pobytu nie przekraczającego 90 dni)
 • wielokrotne (dają prawo do niejednokrotnego wjazdu (ponad dwóch razy na rok), pobyt i wjazd z Białorusi w okresie wskazanym w wizie wjazdowej, a także w ciągu wskazanej liczby dni pobytu nie przekraczającego 90 dni)

Uwagi

 • jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem
 • wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi
 • Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 • Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.
 • Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać Z ZASADY nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Dokumenty wspomagające uzyskanie wizy

Nie są wymagane, ale mogą ułatwić i przyspieszyć proces wydawaia wizy.

W celu otrzymania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej wizy służbowej, prywatnej z okresem ważności do 30 dni:

 • podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym (w przypadku wizy służbowej) – na żądanie konsula;
 • zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał) lub ksero paszportu osoby zapraszającej (w przypadku wizy prywatnej) – na żądanie konsula.

W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej:

 • podanie od firmy białoruskiej turystycznej (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by); w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni niezbędne jest podtwerdzenie rezerwacji hotelu;

W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy tranzytowej:

 • ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero
 • kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie
 • podanie od firmy (dla kierowców)

W celu otrzymania wizy prywatnej KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) lub długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

 • zaproszenie od osoby zapraszającej, załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał).

W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy KRÓTKOTERMINOWEJ (NA 3 MIESIĄCE) wielokrotnego przekroczenia granicy:

 • podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym

W celu otrzymania wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców:

 • list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa według załączonej listy (imię i nazwisko)
 • ZMPD
 • ksero licencji

W celu otrzymania SŁUŻBOWEJ wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy:

 • podanie (oryginał) od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym adresowane do Wydziału Konsularnego Ambasady (wzór jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś www.mfa.gov.by)
 • wypis (oryginał) z Rejestru państwowego osób prawnysch oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś o rejestracji firmy białoruskiej lub kopię zaświadczenia o rejestracji firmy białoruskiej, potwierdzonej przez notariusza;
 • kopię umowy (kontraktu lub ugody o współpracy) pomiędzy firmami poświadczoną pieczątką ze strony białoruskiej osoby prawnej lub firmy zagranicznej
 • dokument potwierdzający fakt pracy obcokrajowca w firmie, która zawarła umowę z białoruską osobą prawną, wystawiony na druku firmowym ze strony firmy zagranicznej oraz podpisany przez osobę jej zarządzającą (oryginał)