tel. 22 350 69 49

Wymagane dokumenty - wiza do Chin:

Jakie dokumenty są wymagane w celu uzyskania wizy do Chin?

W zależności od rodzju wizy do Chin wymagane są różne dokumenty do przedłożenia Konsulowi Chińskiej Republiki Ludowej.

Dla każdej wizy, niezależnie od jej typu wymagane są obligatoryjnie:

 • Paszport (lub paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży) ważny minimum pół roku, licząc od daty złożenia go w Wydziale Konsularnym
 • Aktualna fotografia, wykonana nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego.Parametry fotografii: kolorowe zdjęcie na jasnym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, twarz z zamkniętymi ustami zajmująca 70-80% fotografii zwrócona prosto, bez nakrycia głowy (oprócz osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania lub tradycji narodowych, pod warunkiem, że z takim nakryciem głowy osoba aplikująca o wizę jest na zdjęciu w swoim paszporcie).
 • Wydruk rezerwacji biletu lotniczego w obie strony
 • Potwierdzenie rezerwacji hotelowych
 • W przypadku cudzoziemców kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce.

Wiza turystyczna (L)

Cel podróży: zwiedzanie, wizyta u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych. Zasadniczo ważność wizy turystycznej wynosi 3 miesiące, licząc od dnia złożenia dokumentów. Dopuszczalna ilość wjazdów: 1 lub 2.

 • Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów.
 • Ubiegając się o wizę turystyczną w celu odwiedzenia rodziny, nalezy dołączyć dokument świadczący o pokrewieństwie z osobą przebywającą w Chinach.

Wiza biznesowa (M)

Wiza biznesowo-handlowa. Przyznawana jest na podstawie zaproszenia z Chin na okres: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania lub wielokrotna na 6 miesięcy lub rok od daty wydania (Wiza wielokrotna do Chin jest zazwyczaj przyznawana po wykorzystaniu dwóch wiz biznesowych). Wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy i można pozostać na okres dni pobytu określony w wizie.

Wiza studencka (X)

Cel podróży: pobieranie nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić:

 • zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach
 • formularz badań lekarskich

UWAGA:

 • Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

Wiza tranzytowa (G)

Cel podróży: tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić:

 • ważną wizę do kraju (regionu) docelowego
 • bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży.

Wiza pracownicza (Z)

Cel podróży: podjęcie pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy.

Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić któryś z następujących dokumentów:

 • „Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca", wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL;
 • „Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta",
 • „Akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy",
 • „Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm",
 • „Legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy",
 • „Zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej",
 • „Zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej", wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach.

UWAGA:

 • Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

Wiza grupowa

Wizy grupowe dzieli się na dwa rodzaje:

 • wizy grupowe turystyczne
 • wizy grupowe służbowe

UWAGA:

 • Do uzyskania wizy grupowej nie wymaga się przedstawienia indywidualnych wniosków wizowych uczestników wyjazdu.

Wiza grupowa turystyczna (L)

Cel podróży: zwiedzanie Chin.

 • Musi być przynajmniej 9 uczestników
 • Wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.

Wymagane dokumenty:

 • Zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd
 • zawiadomienie z polskiego biura podróży
 • trzy egzemplarze „Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu)

Wiza grupowa służbowa (F)

Cel podróży: udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach.

 • Musi być przynajmniej 9 uczestników
 • Wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.

Wymagane dokumenty:

 • Zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd
 • ponadto trzy egzemplarze „Listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu)

Uwagi

 • W określonym w wizie terminie ważności można wjechać na terytorium Chin tylko tyle razy, ile podano na wizie. Podczas jednej wizyty można w Chinach legalnie przebywać tylko taką ilość dni, jaką podano w wizie. Każdorazowy okres pobytu liczy się od dnia wjazdu na terytorium Chin.
 • W wypadku wiz innych niż turystyczna określenie terminu ważności, ilości dni każdej wizyty oraz ilości wjazdów uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy i zaproszenia, które mu przesłano.
 • Wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka (format paszportowy).

Wyjazdy turystyczne do Tybetu

 • Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.

Wizy do Hongkongu

 • Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongu, jeżeli podróżują przez Hongkong tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni.
 • O wizę do Hongkongu muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni.
 • Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.